Varkens.nl is het multimediale platform voor toekomstgerichte handelaren. Varkens.nl informeert veehouders, industrie en andere collega’s over actuele en technische ontwikkelingen in de varkenshouderij. Dit doen we in een gedrukte editie maandelijks en online op pigs.nl.Varkens.nl wordt geproduceerd door een redactie. Wij richten ons op de toekomst van de ketenpartner varkenshouders in Nederland in België. De redactie besteedt dan veel aandacht aan innovatie, diergezondheid, circulariteit, voermanagement, financiering en duurzaamheid. Nu simpel te bestellen op Bladenbox.

Filter