Klachten

Voor klachten over de bezorging van uw magazine of factuur kunt u contact opnemen via: klantenservice@aboland.nl. Binnen 3 werkdagen nemen wij inhoudelijk contact met u op.
Indien de klacht niet door Abonnementenland opgelost kan worden, kunt u contact opnemen met de geschillencomissie
Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform